ခရီးသွားပွဲတော်တွင် ကျွန်တော်တို့ MerguiDolphin အဖွဲ့သားများ ပါဝင်ကူညီ အားဖြည့်ခဲ့ကြပါသည်။