မြိတ်ခရိုင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း(MDTA)ရဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ပုံရိပ်များ

ဒီ တပတ်အတွင်း မြိတ်ခရိုင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MDTA) ရဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပုံရိပ် များ

စက်တင်ဘာ ၁၂-၁၃-၁၄ ဥက္ကဋ္ဌ ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်

စက်တင်ဘာ ၁၉-၂၀-၂၁ အတွင်းရေးမှူး ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးစဉ်