မြိတ်ခရိုင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း(MDTA) အသင်းသား စုံညီအစည်းအဝေး

၂၅-၀၉-၂၀၁၈

အချိန် ။ ။ မနက် ၉ နာရီ

မြိတ်ခရိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော မြိတ်ခရိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း(MDTA) အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေး မှ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း။ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအား အထောက်အကူပြုမည့် ဆပ်ကော်မတီလေးခုအား ဖွဲ့စည်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။